Nederman träd 1 mindre

Ett svenskt miljöteknikföretag med stark global position.

Nedermans kompetens och helhetslösningar inom industriell luftrening skyddar människor, maskiner och miljö från skadliga effekter av industriella processer. På så sätt bidrar Nederman till att skapa säkra arbetsplatser, effektiv produktion och betydande miljövinster. Detta samspel mellan hälsa, miljö och effektivitet sammanfattar vi i begreppet eko-effektivitet. Eko-effektivitet innebär att vi bidrar till såväl ekonomisk effektivitet som långsiktigt hållbar produktion.

SE PRODUKTER

NEX HD

Nederman’s NEX HD welding fume extraction arms are the top of the range arms when it comes to high airflows and extraction of fume and dust with higher temperatures than normal. The extraction arms are specially designed for working environments with very heavy smoke, vapors and non explosive dust.