Vår historia

1917 startar Carl Lindahl i Alingsås en grossistfirma för maskiner och verktyg. Holger Nermark ansluter sig 1919 och företaget får namnet Lindahl & Nermark AB.  Nästan 100 år senare är Luna Verktyg & Maskin AB en av Nordens ledande leverantörer av högkvalitativa verktyg och maskiner för professionellt bruk till industri, byggsektor och offentlig förvaltning.

Den första tryckta katalogen presenteras för kunderna 1921. Den innehöll 70 sidor och ca 500 artikelnummer. Katalogen blev numrerad nr 10 för att imponera på konkurrenter.

Företaget arbetar praktiskt taget uteslutande som grossist i maskin- och verktygsbranschen, men nu startas också en tillverkning av plåtbearbetningsmaskiner i Nossebro.

SkolLuna, en ny avdelning med försäljning av verktyg, maskiner och utrustning till skolor startar. 1973 står lagerbyggnaden på Kristineholms-området färdig. Där finns nu även MaskinLuna, Järnia går in som hälftenägare och företaget ändrar namn till Luna AB. Omsättningen har passerat 100 miljonersstrecket.

Ytterligare ett dotterbolag bildas, denna gång i
Norge. Luna International bildas 1976. Luna etablerar sig på den danska marknaden genom att starta ett dotterföretag i Danmark.

Luna blir helägt av Järnia AB. Provid Auto AB är ett nytt försäljningsbolag startas upp 1986 bolaget vänder sig till motorbranschen. 1987 startas AB Ferro Engros bildas och blir moderbolag för Luna AB och Järnia AB. 1993 köper Luna T Karlemarks Försäljning AB, Göteborg, ett specialistföretag inom skärande bearbetning.

Ferro övertas av Bergman & Beving, noterat på Stockholmsbörsen. Luna utgör en delkoncern inom Bergman & Beving. Luna utökas med ytterligare två bolag. Dels Mager & Wedemeyer GmbH, en nordtysk industridistributör av verktyg och maskiner. Dels Nordiska Maskin AB Nomab, som specialiserar sin inom produktavsnitten trycklufts- och smörjutrustning.

Luna i Alingsås går samman med Ferro Engros AB i Ulricehamn.
Nytt bolag startas upp i Estland.

Bolagisering av två divisioner inom Luna AB; Förnödenheter, som blir Grunda AB och ett systerbolag till Luna AB. Division Arbetsplats blir ett dotterbolag till Luna AB och får namnet Gigant Arbetsplats AB. Luna köper ett bolag i Polen 2001. Bolag startas även upp i Lettland och Litauen.

Fr.o.m. 1 april, 2003 bildades ett antal fristående produkt- och marknadsbolag där Luna AB är den sammanhållande koncernmodern: Luna Service Partner AB, Luna Export AB, Luna Sverige AB, Luna Verktyg & Maskin AB.

Luna AB köper upp TengTool 2003 och lager och kontor flyttas till Alingsås.