Hela Sveriges verktygslåda!

Alla behöver handverktyg i någon form och omfattning. Med rätt verktyg är halva jobbet gjort! Därför arbetar vi med ledande varumärken och producenter för att säkerställa att du har just det verktyg du behöver i varje situation. Vi tillhandahåller produkter för de absolut högsta kraven, men också produkter av något enklare karraktär.

SE PRODUKTER

Vårnyheter från Teng Tools

Teng Tools koncept Get organised bygger på en enkel princip – varje verktyg har sin egen plats. Varje verktygssats fungerar som en del av ett organiserat system. Och allt passar perfekt i verktygsväskan, serviceväskan, verktygslådan eller vagnen.

LÄS MER

Luna har en lång tradition av att förse industrin med handverktyg. Här jobbar vi med ledande varumärken för att kunna erbjuda både bredd och djup i produktvalet.

Hantverkare har höga krav på sina handverktyg. Vi månar om den lokala traditionen och tar utgångspunkt i varje yrkesspecialitet när vi sätter samman vårt sortiment av handverktyg för byggsektorn.

Eftermarknaden inom auto-sektorn, personbilar, lastbilar, entreprenad, jord- och skogsbruksmaskiner, har alla ett stort behov av handverktyg. Här tillhandahåller vi ett stort sortiment standardverktyg tillsammans med smart verktygsförvaring.

För verksamheter inom stat och kommun behövs rätt produkt till rätt ändamål. Vårt sortiment är komplett av handverktyg för att alla typer av arbetsuppgifter, så väl för nybyggnation som för service och underhåll.