Momentteknik

Feldimensionerade, felberäknade eller felmonterade skruvförband kan få fatala konsekvenser. Därför skall kvalitetssäkring av skruvförband aldrig underskattas. Lunas sortiment innehåller allt från momentnycklar till högmomentdragare, mätutrustning samt avancerade produktionssystem och kompletteras med kalibreringstjänster och utbildning

SE PRODUKTER

Testa momentnyckeln idag!

Kontroll är ett perfekt komplement till ordinarie kalibreringsrutin för att på ett priseffektivt sätt höja kvalitetssäkring till en helt ny nivå! Teng Tools momenttestbänkar finns lättillgängliga i många av Luna återförsäljares butiker. Kom in och testa dina momentnycklar idag!

Luna_Moment_Momentnycklar_3_puff.jpg

Momentnycklar och momentskruvmejslar används för att säkerställa åtdragningsmoment i skruvförband. Alla Lunas produkter i denna kategori tillverkas enligt kraven i ISO6789, vilket är den standard som stipulerar krav och metoder för konstruktion, provning och återkalibrering.

Många skruvförband är stora och skall dras med ett högt moment som inte klaras av med handverktyg. Luna erbjuder högmomentdragare upp till 100 000 Nm. Lunas sortiment innehåller manuella, pneumatiska och hydrauliska högmomentdragare.

Lunas sortiment av maskiner för monteringsindustrin innehåller skruvdragare med frånslagskoppling och  pulsdragande verktyg. För att hålla dina maskiner i god form och minimera risken för stillestånd står vår serviceavdelning redo för att serva och reparera.

Säkra klämkraften i skruvförband med rätt kompetens!

Tillförlitlig momentutrustning är en förutsättning för kvalitetssäkring av skruvförband. Men otillräckliga kunskaper kan lätt resultera i fel klämkraft i ett skruvförband även om använd utrustning är korrekt. Syftet med Lunas momentutbildning är att ge grundläggande insikter i problematiken runt åtdragningsmoment av skruvförband i kvalitetsäkringssyfte.

LÄS MER OM UTBILDNINGAR

Det är viktigt med kontinuerlig kontroll på momentverktyg för att undvika momentfel på grund av felaktiga verktyg. Lunas sortiment av momentmätutrustning erbjuder möjlighet att mäta alla former av momentdragande produkter.

Förstklassig kalibrering är en förutsättning för att säkra kvalitet i åtdragning av skruvförband. Lunas momentlabb uppfyller de högt ställda kraven i berörda ISO-standarder. Hos Luna kalibreras dina verktyg av kompetent personal i miljökontrollerad lokal och med rätt utrustning.