När omvärlden pressar på

Branscher och verksamheter är under ständig utveckling och press av utmaningarna i omvärlden. Vår uppgift är att säkerställa att din verksamhet rullar bekymmersfritt och med bästa möjliga resultat. En stabilitet i vardagen som vi bidragit med i snart 100 år. Vi vill dessutom uppfattas som branschens ledande och mest kompetenta affärspartner. Och självklart har vi certifieringar för hur vi skall uppnå nöjda kunder, minskad miljöpåverkan och säker arbetsmiljö.

Luna_SKAR_Gron_top

Luna skall med följande kvalitetsinriktning uppfattas som branschens ledande och mest kompetenta affärspartner. Vi innehar certifieringar för hur vi skall uppnå nöjda kunder, minskad miljöpåverkan och säker arbetsmiljö.

LÄS MER

Luna skall integrera miljöarbete i all operativ verksamhet och genom ständiga förbättringar vidtaga de miljöåtgärder som är tekniskt möjliga, företagsekonomiskt rimliga och miljömässigt motiverade.

LÄS MER