Trygghet & Kvalitet

Vi eftersträvar att överträffa kundernas krav och förväntningar. Våra kunder skall känna trygghet i att få rätt produkt i rätt tid, där vi erbjuder produkter och tjänster med bästa kvalitet. Vi eftersträvar goda och professionella relationer med våra intressenter och att varje medarbetare engageras i sitt eget och koncernens kvalitetsarbete genom ständiga förbättringar.

CERTIFIERING

Luna är certifierad gällande Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Detta innebär att vi har dokumenterade rutiner för hur vi ska arbeta för att uppnå nöjd kund, minskad miljöpåverkan och säker arbetsmiljö. Certifieringsföretaget DNV GL granskar vårt arbete inom detta område.

 

CERTIFIKAT

Certifierad Vilmaleverantör

Vi lever i en tid då information ska flöda fritt och friktionsfritt. En tid då information måste finnas på rätt plats vid rätt tillfälle. I takt med att kraven på digital information från våra kunder ökar, måste vi vara först med att leverera precis det dem efterfrågar. För att detta ska gå smidigt finns det en branschstandard som kvalitetssäkrar informationen som heter Vilma.

Läs mer

Luna skall integrera kvalitetsarbete i all operativ verksamhet och skapa största möjliga kundvärde till lägsta möjliga kostnad. Vi skall med följande kvalitetsinriktning uppfattas som branschens ledande och mest kompetenta affärspartner:

 • Hög tillgänglighet avseende Sortiment, Personal och Datasystem.
 • Korrekt, snabb och lättillgänglig information.
 • Effektiv logistik med hög precision.
 • Goda och professionella relationer med vår omgivning.
 • Kundanpassade och effektiva IT-lösningar.
 • Relevanta mätningar och tydliga kvalitetsmål.
 • Systematiskt förbättringsarbete för ökad kundtillfredsställe.

Vi arbetar kontinuerligt med vår arbetsmiljö. Den skall :

 • Präglas av gott ledarskap och god kompetens i alla befattningar.
 • Innehålla respekt och tillit för varandra.
 • Stimulera till ständiga förbättringar.
 • Minimera risker för skador och ohälsa.
 • Ge möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling.
 • Innebära personligt ansvarstagande för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.
 • Inbegripa efterlevnad av aktuella bestämmelser, rutiner och beslut.

KONTAKT KVALITETSFRÅGOR

Har ni frågor om Lunas kvalitets- och miljöarbete kan ni kontakta Anita Åsedal, Luna AB, tel +46 104 54 74 22.